کربنات کلسیم در کشاورزی

خانه>مطالب>کربنات کلسیم در کشاورزی

کربنات کلسیم در کشاورزی

کاربرد کربنات کلسیم در کشاورزی

کربنات کلسیم یک ماده معدنی پر مصرف در صنایع و ساخت و ساز است. با این حال از کربنات کلسیم در کشاورزی نیز استفاده می شود و دلیل مصرف آن به منظور تصحیح اسیدیته خاک است. استفاده بیش از حد از کود های شیمیایی در کشاورزی امروزی سبب ایجاد تغییرات شیمیایی در خاک کشاورزی گردیده است. مصرف زیاد از حد کود های ازته موجب جایگزینی هیدروژن بجای عناصر معدنی نظیر کلسیم و پتاسیم گردیده و ساختار خاک را اسیدی می نماید. کربنات کلسیم یک ماده قلیایی می باشد و قادر است با خنثی سازی اسید ، پی اچ خاک را به مقدار مناسب افزایش دهد.

کربنات کلسیم در حقیقت همان سنگ آهک است که از معادن استخراج می گردد. در صورتی که حجم آن در خاک زیاد باشد ، اصطلاحا آن خاک را آهکی می نامند که به دلیل قلیایی بودن زیاد ، مانع از رشد گیاهان می شود. برای مصرف در کشاورزی می تواند هم از پودر کربنات کلسیم و هم از مشتقات آن نظیر آهک خام ، آهک پخته شده و آهک آبخورده استفاده نمود.

روش و زمان استفاده از کربنات کلسیم در کشاورزی

مصرف کربنات کلسیم در کشاورزی بسیار حساس است زیرا در صورتی که خاک نیازی به آن نداشته باشد ، خاک را آهکی کرده و خسارات جبران ناپذیری به شرایط رشد خاک وارد خواهد آورد بطوری که ممکن است خاک را برای همیشه نامناسب جهت کشاورزی نماید. به همین دلیل باید ابتدا آزمون های مختلفی انجام شده و سطح اسیدیته خاک سنجیده شود. در صورتی که پی اچ پایین بود ، کربنات کلسیم باید پیش از کاشت گیاهان با خاک مخلوط گردد.

افزودن کربنات کلسیم به خاک زمانی صورت می گیرد که لایه سطحی خاک به ارتفاع 200 میلی متر اسیدی شده و پی اچ آن به زیر 5.6 رسیده باشد. این کار حداکثر هر پنج سال یک بار انجام شده و نوع کربنات کلسیم در کشاورزی هم بستگی به ویژگی های ساختاری خاک ، سطح اسیدی بودن و سنگینی یا سبکی آن دارد.

2019-09-09T10:52:45+00:00
error: Content is protected !!